Gezondheidseffecten formaldehyde

Formaldehyde is een vluchtige organische stof. Formaldehyde wordt onder meer gebruikt in ontsmettingsmiddelen in ziekenhuiskamers of laboratoria. Formaldehyde kan ook commercieel verkregen worden als een 30–50% (gewicht) waterige oplossing, bekend als formaline.

De gezondheidseffecten

Blootstelling aan formaldehyde kan irritatie van ogen en keel, tranen, hoest, niezen en droogheid van de neus- en mondslijmvliezen veroorzaken. Afhankelijk van de gevoeligheid van de persoon, kunnen hoofdpijn en vermoeidheid bijkomende symptomen zijn. Tevens is de stof kankerverwekkend. Jaarlijks worden wereldwijd honderd miljoenen biopsies gedaan.

Tijdens het proces van het plaatsen van het weefsel in de injectieflacon, zijn artsen of verpleegkundigen blootgesteld aan formaldehyde, dit zorgt voor direct gevaar voor artsen en verpleegkundigen.

Instanties over formaldehyde

Verschillende instanties (nationaal en internationaal) bestuderen stoffen in het milieu om te bepalen of ze kanker veroorzaken. Een stof die kanker veroorzaakt of kankergroei stimuleert, wordt een carcinogeen genoemd. De Amerikaanse Kankervereniging kijkt naar deze organisaties om de risico's te beoordelen op basis van bewijs uit laboratorium-, dier- en menselijke onderzoeksstudies. Gebaseerd op het beschikbare bewijs, hebben sommige van deze deskundige instanties het kankerverwekkende potentieel van formaldehyde geëvalueerd.

The National Toxicology Program (NTP)

The National Toxicology Program (NTP)

The National Toxicology Program (NTP) is gevormd uit delen van verschillende Amerikaanse overheidsinstanties, waaronder de National Institutes of Health (NIH), de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA). Het NTP lanceert formaldehyde als "bekend als een menselijk kankerverwekkend middel".

The International Agency for Research on Cancer (IARC)

The International Agency for Research on Cancer (IARC)

The International Agency for Research on Cancer (IARC) maakt deel uit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het belangrijkste doel is om oorzaken van kanker te identificeren. IARC heeft geconcludeerd dat formaldehyde "kankerverwekkend voor mensen" is, gebaseerd op hogere risico's op nasopharynxcarcinoom en leukemie.

The Environmental Protection Agency (EPA)

The Environmental Protection Agency (EPA)

The Environmental Protection Agency (EPA) onderhoudt het Geïntegreerde Risico Informatie Systeem (IRIS), een elektronische database die informatie bevat over de gevolgen voor de gezondheid van de mens door blootstelling aan verschillende stoffen in het milieu. De EPA heeft formaldehyde geclassificeerd als een "waarschijnlijk humaan carcinogeen."

National Cancer Institute

National Cancer Institute onderzoekers hebben geconcludeerd dat op basis van gegevens uit studies bij mensen en laboratoriumonderzoek de blootstelling aan formaldehyde leukemie, in het bijzonder myeloïde leukemie, bij mensen kan veroorzaken.

Veilig werken. Dat wil toch iedereen? 

Neem vandaag nog uw veiligheid en die van uw medewerkers in eigen handen. Gebruik BiopSafe® en werk 100% veilig met formaldehyde.